Badania nad postrzeganiem form feminatywnych przez społeczeństwo

Zespół studentek filologii polskiej (Barbara Gurgul, Izabela Mojecka, Angelika Nowak, Oliwia Pietras, Dominika Rudka, Sara Rudzka, Klaudia Sapińska, Anita Zaklukiewicz, Julia Zaremba oraz Natalia Zientek) pod naukową opieką dr Kingi Wąsińskiej z Instytutu Językoznawstwa UŚ zakończył prace dotyczące postrzegania form feminatywnych przez społeczeństwo. Efektem prac zespołu, związanych m.in. z faktem wdrażania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Planu Równości Płci i przygotowywaniem Inkluzywnego słownika stanowisk, funkcji i zawodów w Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach (narzędziownika fleksyjno-słowotwórczego), jest broszura informacyjna dostępna tutaj: https://us.edu.pl/wydzial/wh/2022/06/21/feminatywy-rownosciowy-savoir-vivre-czy-element-zmiany-mentalnosci-efekty-pracy-studentek-w-ramach-zpr-us/. Patronat nad badaniami objęło także Stowarzyszenie „Via Linguae”.