ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2019-2022

 

 
 
KOMISJA REWIZYJNA

 

mgr Kornelia Rajca

PRZEWODNICZĄCA

mgr Anna Kroj

ZASTĘPCA

mgr Anna Lasoń-Wołowiec

 SEKRETARZ

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2016-2019

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Kornelia Rajca

PRZEWODNICZĄCA

mgr Anna Kroj

ZASTĘPCA

mgr Anna Lasoń-Wołowiec

 SEKRETARZ