DARCZYŃCY

Darczyńcą Stowarzyszenia „Via Linguae” zostało Nadleśnictwo Świerklaniec (Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe), któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie Stowarzyszenia w zakresie popularyzacji wiedzy językowej oraz kultywowania języka polskiego jako dziedzictwa narodowego podczas organizowanego w dniach 13-15 kwietnia 2016 roku Kongresu Historyków Języka. Jesteśmy zaszczyceni, że działalność naszego Stowarzyszenia oraz planowane przedsięwzięcie naukowe zyskało wsparcie w staraniach o jak najlepsze przygotowanie i uświetnienie tego wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Nadleśnictwa Świerklaniec: http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/

 

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!

 Jesteśmy organizacją działającą nieodpłatnie na rzecz:

  • wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny;
  • upowszechniania dobrych praktyk komunikacyjnych w różnych przestrzeniach życia jednostki i społeczeństwa;
  • wzrostu przekonania, że język jest wartością;
  • popularyzacji i promocji wiedzy o języku polskim, w tym osiągnięć Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego;
  • ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
  • znoszenia barier społecznych i językowych oraz wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Jeśli którykolwiek z celów Stowarzyszenia jest Pani, Panu, Wam czy Tobie bliski, prosimy – wesprzyjcie finansowo nasze działania.

Można to łatwo i szybko uczynić, przekazując darowiznę na konto:

Stowarzyszenie „Via Linguae”

pl. Sejmu Śląskiego 1, lok. 514;    40-032 Katowice

Nr konta: 79 2030 0045 1110 0000 0402 9130 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Tytułem: Darowizna