Dofinansowanie projektu pt. „Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej”

Z radością informujemy, że nasz projekt pt. „Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – „Śląskie Lokalnie 2015” (www.slaskielokalnie.pl).

Projekt został zaakceptowany w całości w proponowanym przez Stowarzyszenie kształcie. Operatorami konkursu są: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.