Dr Joanna Przyklenk z wykładem w Tarnogórskim Stowarzyszeniu – Uniwersytet Trzeciego Wieku

6 lutego 2017 roku już po raz kolejny gościliśmy w Tarnogórskim Stowarzyszeniu – Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tym razem dr Joanna Przyklenk zaprezentowała wystąpienie nt. „W języku siła! Rzecz o dobrym i złym użyciu języka – od grzeczności językowej do manipulacji”.

6 lutego 2017 roku już po raz kolejny gościliśmy w Tarnogórskim Stowarzyszeniu – Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W roku 2015 wykład przedstawiła tam dr Barbara Mitrenga, a tym razem dr Joanna Przyklenk zaprezentowała wystąpienie nt. „W języku siła! Rzecz o dobrym i złym użyciu języka – od grzeczności językowej do manipulacji”. Poruszyła w nim takie m.in. zagadnienia, jak zasady polskiej grzeczności językowej, pochodzenie polskich formuł etykietalnych, przeobrażenia współczesnej normy grzecznościowej, wskazała tendencje rozwojowe w tym zakresie oraz omówiła problem manipulacji językowej, skupiając się na retorycznych zabiegach, niemerytorycznej argumentacji wykorzystywanej w manipulacji.

Spotkanie naukowe ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach należało – jak zawsze – do niezwykle udanych. Wspaniała atmosfera edukacji, licznie zgromadzeni słuchacze oraz seria interesujących pytań stawianych na forum po wykładzie, także zadawanych w kuluarach, dowodzą żywego zainteresowania studentów kwestiami dawnej i współczesnej polszczyzny.

{loadmodule mod_speasyimagegallery,W języku siła}