II Kongres Historyków Języka ponownie z „Via Linguae”

W dniach 27–28 czerwca 2023 r. w Katowicach odbędzie się II Kongres Historyków Języka. Ideą tego wydarzenia naukowego jest refleksja nad problemami odnoszącymi się do opisu i interpretacji zjawisk historycznych lub mających swoje źródła w historii języka. Jak zakładają organizatorzy, spotkanie stanie się okazją do dyskusji nad dokonaniami dyscypliny, kondycją językoznawstwa diachronicznego, jego możliwościami, ograniczeniami i miejscem we współczesnej lingwistyce (więcej informacji na ten temat: https://kongreshistorykowjezyka2023.us.edu.pl/).

Zaznaczmy, że wśród współorganizatorów Kongresu znalazło się (już po raz drugi) Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.