Omne initium difficile est, czyli wspieramy młodych językoznawców

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach z doktorantami ostatniego semestru studiów w Szkole Doktorskiej UŚ, a realizującymi swoje badania w obszarze językoznawstwa: mgr Joanny Ryszki, mgr. Mateusza Kminikowskiego i mgr. Kamila Iwaniaka. Spotkania te odbędą się w ramach seminarium „Język – społeczeństwo – kultura. Wybrane zagadnienia z zakresu antropo- i etnolingwistyki”, którego opiekunem jest członek naszego stowarzyszenia – dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ. Bliższe informacje dotyczące każdego z trzech zaplanowanych spotkań znajdą Państwo na załączonych plakatach.

Program kształcenia realizowany w SD UŚ zakłada, że w ramach seminarium obszarowego doktoranci powinni zaprezentować wyniki swoich badań przed publicznością. Niewątpliwie dla młodego naukowca każda okazja do rozmowy w szerszym gronie na temat jego pracy i wyników uzyskanych w prowadzonych przez niego badaniach powinna być okazją niezwykłą – nie tylko dawać możliwość przedstawienia przygotowanego uprzednio autoreferatu czy sprawozdania, ale również stanowić szansę na dyskusję wokół podniesionego tematu, sposobu jego ujęcia czy wnioskowania. O tym, jak istotny jest Nasz – naukowców z większym doświadczeniem – udział w tego rodzaju przedsięwzięciach, zapewne pisać nie trzeba: omne initium difficile est.

Wierząc w Państwa niezawodność, pozostajemy z szacunkiem.

Zarząd SN „Via Linguae”