Partnerstwo w czasach izolacji

Druga konferencja naukowa pt. „Partnerstwo w komunikacji” zorganizowana przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego odbyła się 20.11.2020 r. w przestrzeni on-line. Problematyka konferencji dotyczyła szeroko rozumianego partnerstwa w komunikacji, które w dobie rosnącej kultury indywidualizmu i silnej koncentracji na jednostce jest niezwykle interesujące. Podczas obrad szczególną uwagę zwrócono na partnera dialogu, pełniącego nie tylko funkcję biernego odbiorcy, lecz także współtwórcy, doradcy, interpretatora czy kontestatora.
Warto dodać, że patronat nad tym wydarzeniem ponownie objęło Stowarzyszenie „Via Linguae”.