szaber – Schabber/Schaber – szab(b)er [שאַבער]/szâbar [שָׁבַר] – wykład dra hab. Jarosława Pacuły, prof. UŚ

Z przyjemnością informujemy, że 20 II br. członek Stowarzyszenia Naukowego „Via Linguae” – dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ – będzie gościem 40. Kolokwium Lingwistycznego (Linguistisches Kolloquium. Treffen 40). Organizatorami comiesięcznych spotkań, które odbywają się od blisko czterech lat, są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pan Profesor wygłosi referat zatytułowany „O szabrze – glosa porządkująca”. W wystąpieniu Prelegent przedstawi dotychczasowe teorie związane z etymologią leksemu, z którymi można się zetknąć w badaniach germanistycznych i polonistycznych, a na tym tle zaprezentuje swoją opinię na temat obecności szabru w polszczyźnie oraz opisze ewolucję semantyczną słowa i jego derywatów.

 Spotkanie zostało zaplanowane na godz. 14.00. Będzie można w nim uczestniczyć za pośrednictwem aplikacji Teams (link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac69afd27efcd40139b97356480e58d65%40thread.tacv2/Kolokwium%2520Lingwistyczne%252C%25206.12.2022?groupId=5aabf3c6-5c73-46c5-9b04-efdd633d8d34&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c).

Serdecznie zapraszamy!