Przedświąteczne spotkania dr Marii Wacławek z licealistami

          II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach jest szkołą partnerską Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 8 grudnia br. w placówce zorganizowano Dzień Polski, podczas którego jury oceniało występy będące uczniowską interpretacją wylosowanej wcześniej lektury. W jury obok polonistek zasiadała przedstawicielka UŚ oraz członkini Stowarzyszenia „Via Linguae”  – dr Maria Wacławek. Wydarzenie wieńczyła jej krótka prelekcja pt. To, co najważniejsze, nie tylko od święta – eko-logiczne równoważenie reklam komercyjnych. Prezentacja stanowiła refleksję na temat przełamywania promowanej w mass mediach postawy konsumpcyjnej, uwrażliwienia użytkowników języka na werbalne i pozawerbalne środki perswazji, budowania postawy krytycznego odbiorcy „świątecznych” reklam komercyjnych, odznaczającego się świadomością i inteligencją ekologiczną.

       Okres przedświąteczny jest świetną okazją do spotkań z młodymi rodzimymi użytkownikami polszczyzny na temat ekokrytycznego spojrzenia na reklamy komercyjne, z którymi codziennie mamy kontakt. Ze względu na deficyt tego typu wydarzeń podobne spotkanie, tym razem w formie  warsztatów  językowych pt. Eko-logiczne wybory konsumenta. Zrównoważmy reklamę nie tylko od/na święta, Maria Wacławek przeprowadziła 18 grudnia w I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.

       Zajęcia w obu placówkach spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży licealnej.