Szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

logotypy FIO  - Śląskie lokalnie

Już 23 września 2015 roku o godzinie 16.00 (w siedzibie Stowarzyszenia – pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 514, Katowice) odbędą się dwa szkolenia w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” projektu pt.:„Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej”.

 Celem projektu, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (http://www.slaskielokalnie.pl/), jest zwiększenie zasobów materialnych naszego Stowarzyszenia poprzez zakup rzutnika, aparatu fotograficznego i 5 pendrive’ów oraz przeszkolenie członków w zakresie obsługi tego nowego sprzętu oraz w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnej (http://vialinguae.pl/dzialalnosc/projekty/realizowane).

 Dnia 23 września br. (w środę) szkolenie pierwsze z obsługi nowo zakupionego sprzętu poprowadzi dla nas pani Emilia Kałuzińska, a drugie – poświęcone prezentacjom multimedialnym – pani Amanda Caban.

 Serdecznie zapraszamy!