Testimonial

[testimonial name=”Joanna Przyklenk” email=”jakirhasaneng@gmail.com” company=”joomshaper” designation=”Developer”]doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego. Od roku 2009 opiekun Sekcji Historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UŚ. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych tekstologii, genologii lingwistycznej i stylistyki oraz semantyki historycznej i etymologii. [/testimonial]

Get the code

[[testimonial name="AUTHOR_NAME" email="AUTHOR_EMAIL" company="AUTHOR_COMPANY" designation="AUTHOR_DESIGNATION"]ADD_CONTENT_HERE[/testimonial]]