Tydzień Języka Ojczystego w TEB Edukacja w Tychach – z „Via Linguae”!

17 lutego zainicjowaliśmy obchody Tygodnia Języka Ojczystego zaplanowane w tym roku m.in. w Technikum TEB Edukacja w Tychach. 17, 18, 19 i 22 lutego br. we wspomnianej placówce przeprowadzono cykl zajęć pt. Porozmawiajmy o języku. Czyli o poprawności oraz sprawności językowej − serio i z humorem, opartych na autorskim pomyśle dr Ewy Ficek, a zrealizowanych dzięki zaangażowaniu nauczycielki TEB Edukacja, mgr Soni Dragon. Warto podkreślić, że zdalna formuła zajęć zakładających bliską współpracę wymienionych przedstawicielek Stowarzyszenia/Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego i kadry pedagogicznej szkoły umożliwiła dotarcie do większego niż zwykle grona młodzieży. O tym, czy język jest wartością, co to jest norma językowa, jakie są przyczyny popełniania błędów, gdzie szukać potrzebnych informacji dotyczących polskiej fleksji, frazeologii, interpunkcji itd., mieli bowiem okazję dyskutować nie tylko uczniowie klas trzecich, lecz także czwartych. Dla tych ostatnich ćwiczenia poprawnościowe (stanowiące ważne uzupełnienie referowanych podczas lekcji treści teoretycznych) były również istotnym elementem powtórek przedmaturalnych.

Jak oceniła mgr Sonia Dragon, problematyka prezentowanego wydarzenia wzbudziła niemałe zainteresowanie. Mamy zatem nadzieję na kolejne owocne spotkanie/działanie już za rok!