Udział dr Emilii Bańczyk w seminarium zorganizowanym przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W ostatnim dniu lutego Emilia Bańczyk, prezeska Stowarzyszenia, miała przyjemność wygłosić wykład dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat wpływu nowych mediów na język i myślenie. Podczas wystąpienia Pani Doktor opowiedziała o nowym typie człowieka, którego kształtuje współczesna dominacja wizualności – homo videns, a także o wtórnej oralności i przemianach kultury pisma. Prelegentka omówiła też zagadnienie socjalizacji medialnej i jej konsekwencji (por. np. opóźniony rozwój mowy, cyfrowa demencja). Spotkanie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.