Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 21 czerwca 2022 roku (wtorek) na MS Teams

I termin – godzina 16.30;

II termin – godzina 17.00.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2021 (sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe).
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Informacje techniczne z linkiem do spotkania podamy jego uczestnikom e-mailowo.