Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia VIA LNGUAE

Wczoraj, tj. 25 IV 2024 r., miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dr Ewę Biłas-Pleszak, prof. UŚ, z kolei na sekretarza – mgr Agnieszkę Jedziniak.
Głównym celem zebrania było przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2023; część merytoryczną zaprezentowała dr Emilia Bańczyk, prezes Stowarzyszenia, natomiast sprawy finansowe zreferowała dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ. Swoje sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna, w której imieniu wystąpiła dr Joanna Przyklenk. Po dyskusji nad sprawozdaniami zostały podjęte uchwały w sprawach: (a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2023; (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023; (c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Ponadto prof. dr hab. Magdalena Pastuch zaprezentowała planowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcia: warsztaty historycznojęzykowe poświęcone odkrywaniu faktów językowych w tekstach archiwalnych, debata dotycząca mowy nienawiści w przestrzeni publicznej – z udziałem specjalistów zajmujących się problematyką, a także nakreśliła formy i kierunki współpracy z Uniwersytetem Otwartym UŚ. Zgodnie z tradycją zebranie zwieńczyło wystąpienie o charakterze naukowym – tym razem referat przedstawiła dr ha. Agnieszka Piela, prof. UŚ, prezentując temat Język narzędziem dyskredytacji wizerunku dziennikarzy stacji TVN w telewizji publicznej.