Warsztaty językowe w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest co roku 21 lutego. Z tej okazji razem ze Stowarzyszeniem „Via Linguae” Koło Kultury Języka UŚ przygotowało warsztaty językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest co roku 21 lutego. Z tej okazji razem ze Stowarzyszeniem „Via Linguae” Koło Kultury Języka UŚ przygotowało warsztaty językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Tym razem postanowiliśmy skupić uwagę uczniów na prawidłowych formach zapisu daty. Pamiętając, że dbałość o poprawne wysławianie się to element kultury osobistej i dobrego wychowania, uczulaliśmy uczniów, by przy słownym zapisie daty zawsze miesiąc zapisywali w dopełniaczu, a nie w mianowniku. Przypomnieliśmy również reguły zapisu nazw świąt WIELKĄ LITERĄ, a nazw obrzędów – małą.

Warsztaty urozmaiciliśmy zagadkami z zakresu etymologii. Wyjaśniając pochodzenie nazw miesięcy, szukaliśmy przyczyn obecności w nich imion rzymskich bogów: boga wojny – Marsa i bogini przyrody – Mai. Pytaliśmy: Co ma czerwiec wspólnego z kolorem czerwonym? Czy luty to surowy miesiąc? Kiedy kwitną wrzosy, pachną lipy i opadają liście? Ciekawość uczniów wzbudziły paździerze, czyli suche łodygi lnu i konopi. I tak bez większych grud dotarliśmy na warsztatach do styku starego i nowego roku.

{loadmodule mod_speasyimagegallery,Warsztaty SP nr 15}

Dziękujemy uczniom za aktywność i ciekawość na zajęciach, a nauczycielom SP nr 15 za przemiłą atmosferę!

Do zobaczenia!