Wykład dr hab. Barbary Mitrengi nt. „Zmysł smaku w badaniach historycznojęzykowych”

19 listopada 2020 roku dr hab. Barbara Mitrenga – skarbnik i członkini Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” – wygłosiła wykład nt. Zmysł smaku w badaniach historycznojęzykowych dla interdyscyplinarnego zespołu badaczy i badaczek jedzenia i picia. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (antropologii, socjologii, historii, kulturoznawstwa, etnologii) z kilku ośrodków naukowych w Polsce.

Prelegentka opowiedziała słuchaczom o wynikach prowadzonych przez siebie badań poświęconych leksyce smakowej, których pokłosiem są książka Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne (Katowice 2014) oraz cykl kilkunastu artykułów naukowych. Omówiła również wybrane zagadnienia dotyczące zmysłu smaku i leksyki smakowej z perspektywy historyka języka, m.in. dawne nazwy zmysłu smaku; pochodzenie i pierwotne znaczenie określeń słony, słodki, kwaśny, gorzki oraz referencje prototypowe poszczególnych smaków w ujęciu historycznym. Zwróciła również uwagę na trudności w interpretacji dawnych kontekstów z leksyką smakową.

Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją, w której jego uczestnicy odnieśli się do treści wykładu, a także podzielili się swoimi przemyśleniami na temat smaku z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Była to również okazja do rozmowy o prowadzonych obecnie lub planowanych w przyszłości badaniach poświęconych tematyce zmysłów w kontekście jedzenia i picia.