Wykład dra hab. Marcelego Olmy, prof. UKEN

29 listopada 2023 r., po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, członkowie i członkinie Stowarzyszenia „Via Linguae” mieli okazję wysłuchać wykładu dr. hab. Marcelego Olmy, prof. UKEN, nt. „Językowo-kulturowy obraz relacji małżeńskich w świetle niepublikowanej korespondencji familijnej XIX stulecia”. Pan Profesor z wielkim znawstwem przedstawił warstwę językową listów trzech wybranych małżeństw – Zofii i Józefa I. Kraszewskich, Teodory i Jana Matejków oraz Heleny i Mieczysława Pawlikowskich. Na ich podstawie nie tylko omówił kondycję tych małżeństw, ale także przytoczył wiele ciekawostek i anegdot z ich życia. Uczestnicy i uczestniczki spotkania mieli możliwość poznać fragmenty analizowanych listów oraz zobaczyć przykładowe rękopisy. Dowiedzieli się, w jaki sposób zwracali się do siebie małżonkowie, jak się żegnali, o czym i w jaki sposób do siebie pisali, jakimi indywidualnymi skrótami „kodowali” pewne informacje. Wykład był wspaniałą okazją, by przenieść się w czasie do XIX-stulecia, poczuć klimat i atmosferę tamtego okresu. 

Panu Profesorowi Marcelemu Olmie serdecznie dziękujemy za pełen pasji wykład!