Zabawy językowe w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach − z „Via Linguae”!

15 X br. w Szkole Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w Tychach miało miejsce wydarzenie pod nazwą Zabawy językowe, czyli fonetyka, co z głowy uczniom nie znika, i ortografia z uśmiechem, przygotowane przez prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”, dr Ewę Ficek. Celem zgadywanek, gier i zabaw słownych było utrwalenie przez uczniów klas trzecich zagadnień związanych z fonetyką oraz ortografią (podział na głoski i/lub litery, reguły poprawnej wymowy, zależności pomiędzy pisownią i wymową itp.). Z uwagi na trwające wciąż obostrzenia sanitarne wzmiankowane warsztaty przeprowadziła w swojej klasie pomysłodawczyni projektu, mgr Alicja Biolik.