Zebranie Zarządu Stowarzyszenia – jak zawsze: rzeczowo, czyli organizacyjnie i naukowo

   12 marca 2024 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego omówiono ostatnie dokonania oraz bieżące sprawy organizacyjne, a także zaplanowano przyszłe działania związane z popularyzowaniem nauki i upowszechnianiem wiedzy o komunikacji w społeczeństwie.