Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae”

7 października 2022 roku odbyło się zdalne zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Omówiono na nim kwestie organizacyjne i podjęto stosowne uchwały. Tematem dyskusji były także plany dotyczące działalności Stowarzyszenia w najbliższym semestrze.