Będziemy działać profesjonalniej, czyli lepiej, łatwiej, szybciej! „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu FIO

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

logotypy FIO  - Śląskie lokalnieProjekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Celem projektu realizowanego od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2016 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych i potencjału organizacyjno-społecznego  Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup przenośnego ekranu projekcyjnego, głośników komputerowych, dyktafonu, komputera z systemem operacyjnym Windows, oprogramowania MS Office oraz bindownicy i  gilotyny do papieru. Sprzęt ten zwiększy profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae”, tj. 60 osób działających w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas przygotowywania organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. W grupie tej znajdują się m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialni za merytoryczną stronę podejmowanych inicjatyw. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomości językowej.