O NAS

Troska o język i jego użytkowników, świadomość tego, że język jest wartością, oraz przekonanie o konieczności podejmowania starań, by ta świadomość miała wymiar ogólnospołeczny, sprawiły, że przedstawiciele różnych środowisk – pracownicy naukowi, dziennikarze, marketingowcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele świata kultury – postanowili powołać Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

Przyglądanie się światu, ludziom i nam samym w lustrze języka zaowocowało tym, że znaleźliśmy i czas, i chęć na podejmowanie wyzwań językowych, pracy dla języka, szukania dróg przez język.

W Stowarzyszeniu działamy zarówno na rzecz wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny, jak i upowszechniamy dobre, tj. poprawne, właściwe oraz kulturalne, społeczne praktyki komunikacyjne. Nie tylko troska o stan współczesnej polszczyzny stała u źródeł powołania Stowarzyszenia, było nią również przekonanie o potrzebie promowania i upowszechniania najważniejszych osiągnięć Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, a także wspierania zarówno naukowych, jak i dydaktycznych inicjatyw jego pracowników.