ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2023-2026

 

KOMISJA REWIZYJNA

dr Kinga Wąsińska (przewodnicząca)                        dr Ewa Ficek (wiceprzewodnicząca)                  dr Joanna Przyklenk (sekretarz)

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2019-2022

dr Ewa Ficek – PREZES ZARZĄDU

dr Ewelina Tyc – WICEPREZES ZARZĄDU

dr Kinga Wąsińska – SEKRETARZ

dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ – SKARBNIK

dr Emilia Bańczyk – CZŁONKINI ZARZĄDU

dr Wioletta Wilczek – CZŁONKINI ZARZĄDU

dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ – CZŁONKINI ZARZĄDU

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W KADENCJI 2016-2019

dr Joanna Przyklenk – PREZES ZARZĄDU

dr Ewa Biłas-Pleszak – WICEPREZES ZARZĄDU

dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ – SKARBNIK

dr hab. Katarzyna Wyrwas – SEKRETARZ

dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ – CZŁONKINI ZARZĄDU

dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ – CZLONKINI ZARZĄDU

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – CZŁONKINI ZARZĄDU