PARTNERZY MERYTORYCZNI

W Stowarzyszeniu „Via Linguae” podejmujemy się różnych i wielostronnych zadań w myśl idei, że działamy z powodu języka, w języku i na rzecz języka.

Wysoką skuteczność i powodzenie tych działań zawdzięczamy nie tylko społecznej pracy naszych członków, ale także naszym wspaniałym współpracownikom – partnerom merytorycznym, bez pomocy których wiele naszych inicjatyw nie miałoby szans powodzenia.

 Naszymi partnerami merytorycznymi są:

 Instytut Językoznawstwa UŚ

 Poradnia Instytutu Języka Polskiego

 Fundacja AGERE AUDE

 Śląskie Towarzystwo Marketingowe

 Koło naukowe „KOMUNIKATOR”

 ZOSTAŃ PARTNEREM MERYTORYCZNYM!