Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej

PROJEKT
Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie!

Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej

Czas trwania projektu:

od 1 VIII do 30 IX 2017 r.

Cele

Celem projektu realizowanego od 1 sierpnia 2017 roku do 30 września 2017 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych i potencjału organizacyjno-społecznego Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup przenośnego ekranu projekcyjnego, 2 prezenterów, drukarki, skanera oraz myszki, dysku przenośnego zewnętrznego i niszczarki. Sprzęt ten zwiększy profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.

Grupa odbiorców

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae”, tj. 65 osób działających w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas przygotowywania organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. W grupie tej znajdują się m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialni za merytoryczną stronę podejmowanych inicjatyw. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

Zadania

1.    Przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozeznanie rynku w zakresie planowanego doposażenia. Decyzja o zakupie odpowiedniego sprzętu.
2.    Zakup, uruchomienie i testowanie zakupionego sprzętu.
3.    Promocja zakupionego sprzętu.
4.    Sprawozdanie i rozliczenie projektu.