Działać profesjonalniej i skuteczniej

PROJEKT

Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

logotypy FIO  - Śląskie lokalnie

Szkolenie:

23 września 2015 roku odbyły się dwa szkolenia w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” projektu pt.: „Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie pierwsze z obsługi nowo zakupionego sprzętu poprowadziła dla nas pani Emilia Kałuzińska. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z ogromnymi możliwościami technicznymi aparatu fotograficznego firmy Nikon (D3200 AF-S 18-55 VR II) oraz mogli docenić zalety niewielkiego urządzenia, tj. rzutnika multimedialnego (projektor Philips PPX 3414), który dzięki małym rozmiarom (105 x 105 x 31,5  mm) i niskiej wadze (0,270 kg) jest łatwy w przenoszeniu. Co więcej, może działać bez konieczności podłączania komputera czy laptopa – wystarczy wpiąć pendrive. Uczestnikom zaprezentowano też zakupione pendrive’y.

Drugie szkolenie – poświęcone prezentacjom multimedialnym – poprowadziła pani Amanda Caban, która nie tylko omówiła sposób tworzenia prezentacji, ale wskazała także najnowsze trendy w zakresie przygotowywania spersonalizowanej prezentacji multimedialnej. Cennych informacji udzieliła też na temat opracowywania i włączania do prezentacji fragmentów materiału filmowego.

Dzięki nowemu sprzętowi i zdobytej wiedzy z pewnością profesjonalniej i skuteczniej będziemy promować polszczyznę oraz podejmować i wspierać działania na rzecz poprawnych oraz kulturalnych praktyk komunikacyjnych. Zdjęcia ze szkolenia można zobaczyć w naszej galerii.

 

Czas trwania projektu:

od 15 VI do 30 X 2015 r.

Cele

Celem projektu jest zwiększenie własnych zasobów materialnych Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup rzutnika, aparatu fotograficznego i 5 pendrive’ów oraz przeszkolenie członków w zakresie obsługi tego nowego sprzętu oraz w zakresie przygotowywania prezentacji multimedialnej. Działania te zwiększą profesjonalność i skuteczność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych dzięki wizualizacji przekazywanych treści podczas organizowanych wydarzeń naukowo-dydaktycznych.

Grupa odbiorców

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. W grupie tej znajdują się m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego UŚ odpowiedzialni za merytoryczną stronę podejmowanych inicjatyw, w tym przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wyświetlanych przy wykorzystaniu rzutnika, zapisanych na pendrive’ach i przygotowanych dzięki wykorzystaniu zdjęć i filmików nagranych na aparacie fotograficznym (w ten sposób wykorzystywane będą 3 z 5 pendrive’ów). Pozostałe dwa pendrive’y będą służyły skarbnikowi i sekretarzowi w archiwizowaniu dokumentacji z działalności Stowarzyszenia. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

Zadania

  1. Przygotowanie dokumentacji projektowej. Rozeznanie rynku w zakresie planowanego doposażenia. Decyzja o zakupie odpowiedniego sprzętu.
  2. Zakup, uruchomienie i testowanie zakupionego sprzętu. Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia dla członków Stowarzyszenia „Via Linguae”, tj.:
    1. szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu;
    2.  szkolenia z zakresu przygotowywania prezentacji multimedialnych, np. w programie PowerPoint i/lub Prezi.
  3. Promocja zakupionego sprzętu.
  4. Sprawozdanie i rozliczenie projektu.