WSPÓŁPRACA

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!

Jesteśmy organizacją działającą nieodpłatnie na rzecz:

 • wzrostu świadomości językowej użytkowników polszczyzny;
 • upowszechniania dobrych praktyk komunikacyjnych w różnych przestrzeniach życia jednostki i społeczeństwa;
 • wzrostu przekonania, że język jest wartością;
 • popularyzacji i promocji wiedzy o języku polskim, w tym osiągnięć Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego;
 • ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 • znoszenia barier społecznych i językowych oraz wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Jeśli którykolwiek z celów Stowarzyszenia jest Pani, Panu, Wam czy Tobie bliski, prosimy – wesprzyjcie finansowo nasze działania.

Można to łatwo i szybko uczynić, przekazując darowiznę na konto:

Stowarzyszenie „Via Linguae”

ul. Uniwersytecka 4, pok. A/3.22, 40-007 Katowice

Nr konta: 79 2030 0045 1110 0000 0402 9130 (BNP Paribas Bank Polska)

Tytułem: Darowizna

ZOSTAŃ PARTNEREM MERYTORYCZNYM!

Serdecznie zapraszamy do współpracy merytorycznej w zakresie różnorodnych form współdziałania w wymiarze tak lokalnym, jak i ogólnopolskim, w różnych przestrzeniach życia publicznego, tj. w edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, artystycznej czy służącej ochronie dóbr kultury i tradycji.

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje swoje cele głównie poprzez:

 • organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów, konferencji, debat, konkursów itp.;
 • prowadzenie badań naukowych oraz działalności informacyjnej i wydawniczej;
 • promocję wiedzy o języku polskim;
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, przedsiębiorstwami, wszelkimi instytucjami, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ PARTNEREM MEDIALNYM!

Jeśli chcą Państwo wesprzeć Stowarzyszenie „Via Linguae”, promując jego aktywność, to warto zostać PARTNEREM MEDIALNYM.

Można to uczynić, sprawując patronat medialny nad naszym konkretnym przedsięwzięciem lub promując działalność Stowarzyszenia poprzez umieszczenie stosownej informacji o „Via Linguae” na stronie WWW instytucji państwowej, przedsiębiorstwa prywatnego czy organizacji społecznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani taką formą współpracy, zachęcamy do kontaktu z nami.