dr hab. Katarzyna Wyrwas w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu

7 listopada 2019 roku na zaproszenie Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu dr hab. Katarzyna Wyrwas, członkini Zarządu Via Linguae, wygłosiła wykład dla maturzystów, w którym przedstawiła zagadnienia rozwoju znaczeniowego wyrazów w polszczyźnie. Wykładowczyni z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego omówiła na licznych przykładach procesy rozszerzania, zwężania, polepszania, pogarszania, a także przenoszenia znaczenia, przedstawiając również historię poszczególnych słów. Wystąpienie miało przypomnieć młodzieży, że język jest tworem żywym, a w tzw. życiu wyrazów utrwalone są ślady przemian społecznych, historycznych, technicznych, które zachodzą w świecie. Podczas wykładu mgr Alicja Podstolec, nauczycielka SZSP i absolwentka UŚ, sporządziła jego graficzny zapis metodą sketchnotingu.