Festiwal Języka Polskiego w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej – z „Via Linguae”

Stowarzyszenie „Via Linguae” ponownie włączyło się w działania podejmowane w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej, a związane z corocznymi obchodami Festiwalu Języka Polskiego (por. materiały dydaktyczne przygotowane przez dr Ewę Ficek, prezes Stowarzyszenia). Od 20 do 24 lutego 2023 r. w szkole odbywały się zajęcia i zabawy mające m.in. na celu kształtowanie poprawności oraz sprawności językowej (klasy 5−8), a także grzeczności językowej (klasy 1−3). Warto zaznaczyć, że ww. działania włączyła się również szkolna świetlica.