Gościnne wykłady w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Na zaproszenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ – członek Stowarzyszenia „Via Linguae” – wygłosi dwa wykłady dotyczące etyki języka:

  • Słowa jak powietrze (8.12.2023 r., godz. 11.30, aula 2.11, bud. Collegium Primum)
  • Słowa jak kamienie (15.12.2023 r., godz. 9.45, aula 2.11, bud. Collegium Primum).

Zagadnienia, o których będzie mówił Profesor Pacuła, to problemy niezwykle istotne w codziennej komunikacji, szczególnie mocno wybrzmiewające we współczesnym świecie, kiedy to słowo coraz częściej służy do walki, stanowi narzędzie manipulacji, pełni funkcję destrukcyjną i nierzadko w umysłach ludzi kreuje świat nieprawdziwy, odpowiadający złym intencjom nadawców.