II Festiwal Języka Ojczystego

Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty?


 O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku.

Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku


 Gra edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej

pt. „Na tropie języka i nowych bibliotecznych technologii”