„Językowe ZOO” – zajęcia językowe dla uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach

6 grudnia 2018 roku uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach wzięli udział w zajęciach językowych zatytułowanych „Językowe ZOO”, które przygotowała i poprowadziła dr Barbara Mitrenga, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

 

6 grudnia 2018 roku uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach wzięli udział w zajęciach językowych zatytułowanych „Językowe ZOO”, które przygotowała i poprowadziła dr Barbara Mitrenga, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae”.

Celem dwugodzinnego spotkania było uwrażliwienie uczniów na piękno i bogactwo języka polskiego oraz zachęcenie ich do dbania o polskie słownictwo od najmłodszych lat. Punktem wyjścia do rozważań na temat zanikania słów i przyczyn tego zjawiska była projekcja spotu „ZOO” z kampanii społecznej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Uczniowie bez trudu odczytali myśl przewodnią tego filmiku: wyrazy nieużywane z czasem giną. W czasie zajęć chętnie zajrzeli do dawnych słowników języka polskiego, by przekonać się, jak wiele słów zaginęło w polszczyźnie lub funkcjonuje obecnie w innych znaczeniach. Ponadto dowiedzieli się, w jaki sposób oznaczane są takie wyrazy w słownikach. Dużo satysfakcji dała uczniom próba odczytania fragmentu rękopisu sprzed blisko 600 lat. Okazało się bowiem, że wspólnymi siłami potrafili bezbłędnie odczytać niektóre dawne słowa w nim zawarte.

W trakcie spotkania poruszono również problem tzw. „mody językowej”, wynikającej z nadużywania niektórych słów, jak np. fajnie, strasznie czy super. Uczestnicy zajęć wykazali się dużą kompetencją językową, gdyż potrafili wymienić wiele słów, którymi można zastąpić wskazane „modne słowa”.

Wielki entuzjazm i zaangażowanie uczniów w czasie lekcji, ich wzorowa aktywność, a także wykazywane zainteresowanie poruszaną tematyką są najlepszą zachętą do zaplanowania kolejnego tego typu spotkania w przyszłym roku.

Na pamiątkę udziału w zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali breloczki z USiołkiem.