Nie tylko zmiana adresu, ale bez stresu…

29 listopada 2023 r. w trybie nadzwyczajnym odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego głosowano nad zmianą statutu Stowarzyszenia.

W nowym dokumencie pojawi się nieco odświeżona, zmodyfikowana nazwa: Stowarzyszenie Naukowe „Via Linguae” przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Stowarzyszenia pozytywnie odnieśli się do sprawy). W głosowaniu przyjęto także propozycję wprowadzenia do statutu zapisu o możliwości prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej. Ponadto zaktualizowano kwestię uiszczania składek członkowskich (Zarząd Stowarzyszenia zyskał prawo decyzji dotyczącej skreślenia Członka w sytuacji nieopłacenia składki w danym roku) oraz doprecyzowano sposób dokonywania zmian statutowych (poprzez głosowanie zwykłą większością głosów).

Stowarzyszenie zmieniło także adres do korespondencji:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, pok. A/3.22
40-007 Katowice