O normie językowej w Rydułtowach

Dnia 14 lutego 2018 roku dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz przedstawiła wykład pt. „Stałość i zmienność normy językowej w kontekście nauczania i uczenia się”.

Dnia 14 lutego 2018 roku dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz przedstawiła wykład pt. „Stałość i zmienność normy językowej w kontekście nauczania i uczenia się”.

Słuchaczami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach.