Obchody Tygodnia Języka Ojczystego w SP nr 42 im. Ziemi Bytomskiej – ponownie z „Via Linguae”!

W Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu zorganizowano (po raz drugi we współpracy ze Stowarzyszeniem „Via Linguae”) obchody Tygodnia Języka Ojczystego. M.in. z uwagi na termin ferii zimowych tegoroczne obchody, których tematem przewodnim była interpunkcja, miały miejsce od 14 do 18 marca 2022 r.

Uczniowie klas 3−8 przypomnieli sobie znaki przestankowe i powtórzyli zasady ich stosowania. Swoje umiejętności w tym zakresie utrwalili dzięki ćwiczeniom przygotowanym przez dr Ewę Ficek, prezes „Via Linguae”, oraz szkolnych polonistów. Nie zabrakło również – szczególnie w młodszych klasach – teleturniejów, zabaw i gier interaktywnych z wykorzystaniem różnych programów i platform edukacyjnych. Warto ponadto odnotować, że w dwóch klasach, oprócz zajęć związanych z interpunkcją, przeprowadzono również lekcje dotyczące miejsca polszczyzny wśród języków słowiańskich.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz przeprowadzenie tak interesujących i zarazem inspirujących zajęć dydaktycznych, w szczególności mgrowi Dominikowi Kocowi – koordynatorowi  tego przedsięwzięcia. Kolejne zmagania z poprawną polszczyzną, miejmy nadzieję, już za rok!