Obchody Tygodnia Języka Ojczystego w SP nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu

Stowarzyszenie „Via Linguae” wsparło działania podejmowane w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu związane z obchodami Tygodnia Języka Ojczystego. Od 22 do 26 lutego br. w wymienionej placówce przeprowadzono bowiem cykl zajęć stacjonarnych i zajęć online (prelekcji, ćwiczeń, quizów itp.), odbywających się pod hasłem: Walczymy z bykami! Czyli szkolne warsztaty poprawnej polszczyzny. W realizację tej niecodziennej językowej corridy włączyło się grono nauczycieli szkoły, panie: Teresa Galińska, Ewa Kościecha, Małgorzata Krawczyk, Ilona Mila, Katarzyna Nowakowska, Katarzyna Jennek-Okręglicka (w klasach 1−3) oraz Dominik Koc – koordynator, a także współinicjator tego ciekawego przedsięwzięcia – wraz z koleżankami polonistkami.

Rozwiązywanie różnych problemów językowych, poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, jak: dlaczego popełniamy błędy, czy warto dbać o poprawność języka, kto może być niepoprawny, gdzie szukać potrzebnych informacji dotyczących polskiej ortografii, interpunkcji itd. – to zagadnienia, które znalazły się w centrum uwagi uczniów klas 4−8 (warto dodać, że autorką materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w klasach 7−8 była prezes Stowarzyszenia „Via Linguae”, Ewa Ficek, ale nauczyciele bazowali też na własnych pomysłach/pomocach). Dzieci z klas 1−3 zaznajomiły się natomiast z różnymi odmianami polszczyzny, zastanawiały się nad funkcjonowaniem języka w mediach społecznościowych, poszukiwały synonimów tzw. wyrazów modnych, wzbogacały swój słownik dzięki frazeologizmom oraz wykonały plakaty przypominające o poprawnych formach wyrazów i o konieczności dbania o piękno naszego języka.

Opisywanym zmaganiom towarzyszyło duże zaangażowanie młodzieży szkolnej, a ponadto miła atmosfera – co notujemy z niemałą satysfakcją, licząc również na dalszą owocną współpracę z SP nr 42.