Po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Nowy Zarząd Stowarzyszenia „Via Linguae”

W dniu 6.06.2023 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”. W pierwszej części obrad przedstawiono sprawozdania: merytoryczne i finansowe oraz przygotowane przez Komisję Rewizyjną, udzielono także absolutorium ustępującemu po czteroletniej kadencji Zarządowi. Następnie przeprowadzono wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia. Skład Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” na kolejną kadencję prezentuje się następująco:

Prezes – dr Emilia Bańczyk
Wiceprezes – dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ
Sekretarz – dr Beata Kiszka-Pytel
Skarbnik – dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ
Członkowie: prof. dr hab. Magdalena Pastuch
                             dr hab. Agnieszka Piela, prof. UŚ
                            dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ

Wybrano także Komisję Rewizyjną, w której skład weszły dr Kinga Wąsińska (przewodnicząca), dr Ewa Ficek (wiceprzewodnicząca) oraz dr Joanna Przyklenk (sekretarz).

Drugą część spotkania stanowił wykład prof. dr hab. Jolanty Tambor poświęcony  feminatywom, maskulinatywom, osobatywom i dukatywom. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i było inspiracją do dalszej dyskusji.