Prelekcja dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz na Uniwersytecie III Wieku w Chybiu

18 czerwca 2019 roku dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz wygłosiła na Uniwersytecie  III Wieku w Chybiu prelekcję pt. Ministra, psycholożka, poetka – rozważania o zmianach statusu kryterium autorytetu w kontekście przeobrażeń współczesnej polszczyzny.