Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: „Profesjonalny sprzęt = profesjonalne działanie! Doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej”, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem projektu realizowanego od 1 sierpnia 2017 roku do 30 września 2017 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup większego przenośnego ekranu projekcyjnego, 2 prezenterów, drukarki, skanera, myszki komputerowej, dysku przenośnego zewnętrznego oraz niszczarki. Sprzęt ten przyczyni się do podniesienia poziomu profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae” działający w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach (warsztatach, wykładach, seminariach czy konferencjach), które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą mogły efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomość językowej.

Warto też przypomnieć, że Stowarzyszenie „Via Linguae” już po raz trzeci realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.