PROJEKTY

Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zostało zarejestrowane w lutym 2015 roku, toteż jako tak młoda organizacja nie może jeszcze pochwalić się swoimi osiągnięciami w zakresie realizacji projektów.

Od początku jednak istnienia Stowarzyszenia jego członkowie starają się działać prężnie, także na tym polu, o czym świadczyć może złożenie oferty wspólnej przez Stowarzyszenie „Via Linguae”, Fundację AGERE AUDE i Śląskie Towarzystwo Marketingowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2015 r. Konkurs ogłosił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wyniki ogłoszone zostaną nie później niż 20 maja 2015 roku.