Przyjazny ZUS

Członkinie Stowarzyszenia „Via Linguae”: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ; dr Emilia Bańczyk i dr Kinga Wąsińska przeprowadziły 29 marca 2022 roku szkolenie online dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. Przyjazny Urząd. Komunikacja profesjonalna i zrozumiała. W warsztatach wzięło udział ponad 180 pracowników ZUS-u. Szkolenie miało na celu popularyzację wiedzy o języku. Zostało podzielone na cztery części. Pierwszą poświęcono kulturze języka, słuchacze wzięli udział w quizie językowym i otrzymali wskazówki nt. poprawności językowej, ale też grzeczności i skuteczności w komunikacji. Część druga dotyczyła bezpośrednio stylistyki tekstów urzędowych. Trzecia zaś miała za zadanie przybliżyć uczestnikom zagadnienie komunikacji konstruktywnej, tego, jak budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne – zwłaszcza w sytuacjach trudnych. W części ostatniej słuchacze zapoznali się z technikami autoprezentacyjnymi, w tym rolą mowy ciała w kształtowaniu wizerunku.