Słowo pokongresowe

Już za nami – niestety – II Kongres Historyków Języka. Jako partnerzy tego wydarzenia naukowego z przyjemnością przekazujemy istotne informacje otrzymane od organizatorów.

 

Szanowni Państwo,

raz jeszcze serdecznie dziękujemy za Państwa udział w II Kongresie Historyków Języka. Wierzymy, że dla Państwa, podobnie jak dla nas, było to przede wszystkim ważne wydarzenie naukowe, ale też okazja do spotkania towarzyskiego i budowania więzi środowiskowych.

Poniżej przekazujemy ważne informacje.

  1. Artykuły przygotowane na podstawie wygłoszonych referatów będą, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, drukowane w dwóch kolejnych numerach półrocznika „Forum Lingwistyczne”. Będą to numery 12/2 (II półrocze 2024) i 13/1 (I półrocze 2025). Prosimy o nadsyłanie tekstów przygotowanych zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma (https://journals.us.edu.pl/index.php/FL/zasady_edytorskie) do końca grudnia 2023. Decyzję o publikacji w numerze 12/2 (II półrocze 2024) bądź w numerze 13/1 (I półrocze 2025) podejmiemy na podstawie kolejności zgłoszeń.
  2. Zostanie wydana publikacja pokongresowa, w której znajdą się rozszerzone abstrakty wszystkich wygłoszonych referatów, zapis dyskusji panelowej oraz program II Kongresu. Prosimy o przesyłanie materiałów do tego tomu do 31 października 2023 r. Zarówno referenci, jak i dyskutanci, proszeni są o sformułowanie tekstów o objętości maksymalnie 3600 znaków.
  3. Do końca września 2023 r. na stronie internetowej II Kongresu podany zostanie skład Rady Kongresu Historyków Języka. Tą drogą będziemy także przekazywać informacje o działaniach powołanej Rady.