Szkolenie pt. „Gra w klasie – czyli dlaczego warto gamifikować lekcje”

23 lutego 2022 roku odbyło się szkolenie online dla członków Stowarzyszenia zatytułowane „Gra w klasie – czyli dlaczego warto gamifikować lekcje” przeprowadzone przez Panią Alicję Podstolec. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z metodyką wprowadzania gier do edukacji, z użytecznymi narzędziami cyfrowymi oraz dobrymi praktykami kształcenia z użyciem gamifikacji, która może być z sukcesem wykorzystywana w szkolnictwie, zarówno podstawowym, średnim, jak i wyższym.