„Tajemnice historii języka polskiego” – wykład dr Barbary Mitrengi dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dnia 23 listopada 2015 roku w Tarnowskich Górach wykład pt.: „Tajemnice historii języka polskiego” wygłosiła dr Barbara Mitrenga, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz skarbnik Stowarzyszenia „Via Linguae”. Uczestnikami spotkania byli licznie zgromadzeni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW).

Dnia 23 listopada 2015 roku w Tarnowskich Górach wykład pt.: „Tajemnice historii języka polskiego” wygłosiła dr Barbara Mitrenga, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz skarbnik Stowarzyszenia „Via Linguae”. Uczestnikami spotkania byli licznie zgromadzeni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW).

Podczas wykładu, przypomniawszy sobie genealogię polszczyzny, mieli możliwość zapoznania się z ważnymi zjawiskami i procesami historycznojęzykowymi, jak np. z iloczasem czy liczbą podwójną. Ponadto w interesujący sposób wyjaśnione zostały zagadnienia współczesnej polskiej ortografii. Spojrzenie historyka języka na meandry polskiej pisowni pozwoliło słuchaczom lepiej zrozumieć istotę zmiany językowej i jej roli w kształtowaniu reguł ortograficznych.

O wydarzeniu można przeczytać także tutaj.

Tarnogórskie Stowarzyszenie – Uniwersytet Trzeciego Wieku, które gościło dr Barbarę Mitrengę, to organizacja pożytku publicznego istniejąca od 2007 roku (jako OPP od 2012). Celami tego prężnie działającego Stowarzyszenia są m.in.: prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, aktywizacja społeczna osób starszych, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych czy upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi tarnogórskiej.

Jest nam bardzo miło, że jako Stowarzyszenie „Via Linguae” mogliśmy swoim społecznym działaniem wesprzeć szlachetną misję tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.