Stowarzyszenie „Via Linguae” i XI Karnawał Języka Polskiego w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

„Nazwy własne a poprawność językowa, czyli o rzece Wiśle, Szczebrzeszynie, tyszanach (tychowianach?) – i nie tylko” to tytuł wykładu, który 28 lutego br. wygłosiła członkini naszego Stowarzyszenia, dr Ewa Ficek, w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

 

„Nazwy własne a poprawność językowa, czyli o rzece Wiśle, Szczebrzeszynie, tyszanach (tychowianach?) – i nie tylko” to tytuł wykładu, który 28 lutego br. wygłosiła członkini naszego Stowarzyszenia, dr Ewa Ficek, w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Wystąpienie miało związek z obchodami XI Karnawału Języka Polskiego i stało się znakomitą okazją do rozważenia wielu interesujących problemów ortograficznych (Ślązak czy *ślązak?; kiedy meksykanin, a kiedy Meksykanin?), fleksyjnych (do Tych czy do Tychów?; w Zakopanem czy *w Zakopanym?) lub słowotwórczych (*Białostoczyzna czy Białostocczyzna?).

Prelegentka oraz licznie zgromadzona społeczność szkoły wspólnie poszukiwali także odpowiedzi na pytania o zmienność zwyczaju językowego, ewolucję normy językowej, historię i pierwotne znaczenie wybranych nazw geograficznych, jak również o to, gdzie szukać w tym zakresie potrzebnych informacji. Nie zabrakło ciekawych pytań, a ponadto uwag audytorium, sygnalizujących tym samym, że poprawna polszczyzna umożliwia pełne uczestnictwo w komunikacji i decyduje o jej powodzeniu.

{loadmodule mod_speasyimagegallery,Karnwał języka polskiego}