Walne Zebranie Członków – serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku (wtorek) w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro).

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku (wtorek) w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro):

I termin – godzina 18.00;

II termin – godzina 18.30.

 

Planowany porządek zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

1.    Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.

2.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2017 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

4.    Dyskusja nad sprawozdaniami.

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

  •     zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Via Linguae” za rok 2017;
  •     zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017;
  •     zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.      RODO – aktualizacja zgód dot. danych osobowych.

7.    Wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad.