Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae” – ZEBRANIE ODWOŁANE!

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków zaplanowane na 24 marca 2020 roku zostaje odwołane. Nowy termin zebrania zostanie ustalony, gdy stan zagrożenia w kraju minie.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 marca 2020 roku (wtorek) w Sali im. Zbigniewa Jerzego Nowaka, Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V piętro:

I termin – godzina 16.00;
II termin – godzina 16.30.

 
Planowany porządek Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2019 (sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe).
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał.
  5. Dyskusja nad zmianą nazwy Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Ze względu na wagę rozpatrywanych zagadnień  wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” prosimy o niezawodne przybycie.