Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Via Linguae”

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego „Via Linguae” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 czerwca 2021 roku (wtorek):

I termin – godzina 17.00;
II termin – godzina 17.30.

W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczne Walne Zebranie Członków ponownie odbędzie się w przestrzeni online (na MS Teams). Informacje techniczne z linkiem do spotkania podamy jego uczestnikom e-mailowo. Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Via Linguae” z działalności za rok 2020 (sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe).
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
 

Wszystkich członków Stowarzyszenia „Via Linguae” uprzejmie prosimy o obecność.